فارسی

ایجاد ریز عکسها برای فایل های PDF در سی شارپ

ممکن است هنگام جاسازی اسناد PDF در یک برنامه وب، اغلب نیاز به ایجاد تصاویر کوچک داشته باشید. همچنین، هنگام ایجاد یک نمایشگر PDF، تصاویر کوچک صفحات مورد نیاز است. برای چنین سناریوهایی، این مقاله نحوه تولید ریز عکسهای یک فایل PDF را به صورت برنامه نویسی در C#.NET پوشش می دهد. ما به صراحت نحوه ایجاد یک تصویر کوچک از یک صفحه خاص یا تمام صفحات یک فایل PDF را توضیح خواهیم داد.
مهٔ 16, 2022 · 4 دقیقه · عثمان عزیز