فارسی

ایجاد تصاویر بند انگشتی برای صفحات PDF در جاوا

هنگام جاسازی اسناد PDF در یک برنامه وب، ممکن است نیاز به ایجاد یک تصویر کوچک داشته باشید. در سناریوهای دیگر، مانند ایجاد یک نمایشگر PDF، ممکن است لازم باشد برای هر صفحه در PDF یک تصویر کوچک ایجاد کنید. در این مقاله به شما نشان خواهیم داد که چگونه تصاویر کوچک یک فایل PDF را به صورت برنامه نویسی در جاوا تولید کنید. ما به صراحت نحوه ایجاد یک تصویر کوچک از یک صفحه خاص یا تمام صفحات یک فایل PDF را توضیح خواهیم داد.
آوریل 15, 2022 · 4 دقیقه · عثمان عزیز