فارسی

ایجاد بارکد آزتک در جاوا

بارکد آزتک یکی از بارکدهای کارآمدی است که می تواند اطلاعاتی را با دقت بالایی در یک منطقه کوچک در خود جای دهد. در برخی از سناریوها، ممکن است بخواهید یک کد آزتک با حالت های نمادهای مختلف و اصلاحات خطا ایجاد کنید. به دنبال چنین الزاماتی، این مقاله نحوه تولید بارکد آزتک را به صورت برنامه‌نویسی در جاوا پوشش می‌دهد.
اوت 21, 2022 · 3 دقیقه · فرحان رضا