فارسی

ایجاد و نمایش تصویر بارکد در ASP.NET MVC

به عنوان یک توسعه دهنده دات نت می توانید به راحتی انواع بارکد را تولید کرده و در صفحات Razor نمایش دهید. در این مقاله با نحوه تولید و نمایش بارکد در اپلیکیشن ASP.NET MVC آشنا می شوید.
آوریل 4, 2022 · 5 دقیقه · مزمل خان