فارسی

ایجاد بارکد با استفاده از C# - .NET Barcode API

بارکدها برای نمایش بصری داده ها به شکل قابل خواندن توسط ماشین استفاده می شوند. اغلب به نظر می رسد که بارکدها وسیله ای برای شناسایی محصول هستند. انواع بارکد در سناریوهای مختلف مانند Code128، QR، Datamatrix، Aztec و … استفاده می شود. در این مقاله با نحوه تولید بارکد در سی شارپ آشنا می شوید. علاوه بر این، نحوه شخصی سازی ظاهر بارکد را خواهید دید. C# API Generator Barcode نحوه تولید بارکد با استفاده از سی شارپ نحوه تولید بارکد QR با استفاده از سی شارپ شخصی سازی ظاهر بارکد در سی شارپ اضافه کردن عنوان در بارکد با استفاده از C# C# بارکد API - دانلود رایگان Aspose.
اکتبر 19, 2020 · 4 دقیقه · عثمان عزیز