فارسی

ایجاد بارکد سوئیسی در سی شارپ

بارکد سوئیسی ترکیبی منحصر به فرد از 18 رقم است که برای شناسایی بسته، تحویل آن و سایر اطلاعات مرتبط استفاده می شود. در موارد خاص، ممکن است نیاز به ایجاد بارکد سوئیسی برای پردازش محموله ها داشته باشید. بر این اساس، این مقاله نحوه تولید بارکد پست پستی سوئیسی داخلی یا بین‌المللی را به صورت برنامه‌نویسی در سی شارپ توضیح می‌دهد.
نوامبر 23, 2022 · 2 دقیقه · فرحان رضا