فارسی

ایجاد HTML5 Canvas به صورت برنامه ریزی شده با استفاده از C#

در این مقاله به شما نشان خواهم داد که چگونه عنصر HTML5 Canvas را با گرافیک با استفاده از C# تولید کنید. شما می توانید این ویژگی را در برنامه های وب دات نت خود برای تولید پویا و یکپارچه سازی HTML5 Canvas در صفحات وب جاسازی کنید. عنصر HTML5 Canvas برای ترسیم گرافیک‌های سریع در صفحات وب استفاده می‌شود. منطقه ای را در اختیار شما قرار می دهد که به عنوان ظرفی از اشیاء گرافیکی یا طراحی عمل می کند.
ژوئن 1, 2020 · 3 دقیقه · عثمان عزیز