فارسی

تولید فایل PDF از تصاویر با استفاده از جاوا

در موارد مختلف، ممکن است لازم باشد مجموعه ای از تصاویر را به یک فایل PDF تبدیل کنید. به عنوان مثال، ممکن است بخواهید تمام تصاویر یک آلبوم را در یک فایل PDF وارد کنید. از سوی دیگر، ممکن است لازم باشد PDF را از تصاویر یک سند اسکن شده تولید کنید. برای مقابله با چنین مواردی، این مقاله نحوه تولید PDF از چندین تصویر با استفاده از جاوا را پوشش می دهد.
مارس 1, 2021 · 4 دقیقه · عثمان عزیز