فارسی

دریافت لیست مخاطبین از Microsoft Exchange Server در سی شارپ

Microsoft Exchange Server یک پلت فرم شناخته شده برای ایمیل، تقویم و سایر خدمات همکاری است. اغلب ممکن است لازم باشد به MS Exchange Server خود متصل شوید و لیست مخاطبین را به صورت برنامه ریزی شده بازیابی کنید. برای دستیابی به آن، این مقاله نحوه دریافت لیست مخاطبین را از Microsoft Exchange Server در C#.NET نشان می دهد.
مارس 28, 2022 · 3 دقیقه · عثمان عزیز