فارسی

افزودن یا حذف پیوست ها در فایل های PDF با استفاده از ++C

PDF به دلیل پشتیبانی از پلتفرم های مختلف تبدیل به یک فرمت فایل پر استفاده شده است. برای مثال، می‌توانید یک PDF روی پلتفرم ویندوز ایجاد کنید و سپس آن را بدون مشکل سازگاری یا قالب‌بندی به Mac منتقل کنید. یکی از قابلیت‌های قدرتمندی که PDF از آن پشتیبانی می‌کند، افزودن فایل‌های پیوست است. شما می توانید اسناد دیگر را مانند پیوست های ایمیل در یک فایل PDF جاسازی کنید. در این مقاله قصد دارید نحوه برخورد برنامه نویسی با پیوست های PDF را یاد بگیرید. به طور خاص، با نحوه دریافت، افزودن و حذف پیوست‌ها در فایل‌های PDF با استفاده از C++ آشنا خواهید شد.
نوامبر 2, 2020 · 4 دقیقه · عثمان عزیز