فارسی

اعمال تبدیل ماتریس، جهانی، محلی، مختصات جهانی در سی شارپ

سیستم های مختصات هنگام کار با گرافیک ها و اشکال مهم هستند. محور مختصات را می توان برای به دست آوردن محورهای جدید از طریق همان مبدا چرخاند. اجازه دهید تبدیل‌های مختصات زیر از جمله تبدیل‌های ماتریس، جهانی، محلی و جهانی را به صورت برنامه‌نویسی با استفاده از زبان C# بررسی کنیم. علاوه بر این، پس از مطالعه این مقاله، می توانید تغییرات زیر را درک کنید:
مارس 4, 2021 · 5 دقیقه · فرحان رضا