فارسی

استفاده از System.Drawing در لینوکس بدون libgdiplus

اگر تا به حال مجبور شده باشید برنامه های NET Core خود را روی لینوکس اجرا کنید، ممکن است متوجه شده باشید که یکی از مشکلات اصلی عدم مونتاژ System.Drawing در بسته استاندارد NET Core است. حتی اگر مایکروسافت استفاده از System.Drawing.Common را توصیه می کند، این راه حل نهایی نیست. برای نصب کتابخانه libgdiplus باید ‘sudo’ را روی هر ماشین کاربر اجرا کنید. و حتی پس از آن، نتایج رندر شما کمی با نتایجی که در دستگاه های ویندوز دارید متفاوت خواهد بود. برای مقابله با این موضوع، این مقاله نحوه استفاده از System.Drawing در لینوکس بدون کتابخانه libgdiplus را پوشش می دهد.
دسامبر 13, 2020 · 4 دقیقه · عثمان عزیز