فارسی

کد 128 تولید کننده بارکد در پایتون

در این مقاله با نحوه تولید بارکد کد 128 در پایتون آشنا خواهیم شد. ما یاد خواهیم گرفت که بارکدهای GS1-128 و کوپن بارکد 128 را تولید کنیم. همچنین یاد خواهیم گرفت که چگونه ظاهر بارکد را در پایتون شخصی سازی کنیم.
اوت 17, 2023 · 5 دقیقه · مزمل خان

GS1-128 بارکد مولد در جاوا

استاندارد GS1 ابزار موثری برای رمزگذاری داده ها برای حمل و نقل، ذخیره سازی و حفاظت فراهم می کند. بارکد GS1-128 یک کد شناسایی استاندارد (ID) است که برای شناسایی و ردیابی منحصر به فرد محموله ها در زنجیره تامین جهانی استفاده می شود. در این مقاله با نحوه تولید بارکد GS1-128 در جاوا آشنا خواهید شد.
نوامبر 21, 2022 · 4 دقیقه · مزمل خان

GS1-128 بارکد مولد در سی شارپ

GS1-128 یک کد شناسایی استاندارد (ID) است که برای شناسایی و ردیابی منحصربفرد محموله ها در زنجیره تامین جهانی استفاده می شود. استاندارد GS1 برای بهبود دقت و قابلیت اطمینان تبادل داده با ارائه ابزاری موثر برای رمزگذاری داده ها برای حمل و نقل، ذخیره سازی و حفاظت ایجاد شده است. در این مقاله با نحوه تولید بارکد GS1-128 در سی شارپ آشنا می شوید.
اکتبر 20, 2022 · 5 دقیقه · مزمل خان