فارسی

تبدیل کد رنگ HEX به RGB یا RGBA در سی شارپ

کدهای رنگ HEX با یک علامت عدد پیشرو نشان داده می شوند. سه گانه HEX می تواند رنگ خاصی را نشان دهد که می تواند به مقدار RGB تبدیل شود. در سناریوهای خاص، ممکن است لازم باشد یک رنگ HEX را به فضای رنگی RGB تبدیل کنید. مطابق با چنین الزاماتی، این مقاله نحوه تبدیل رنگ HEX به کد رنگ RGB یا RGBA را به صورت برنامه‌نویسی در C# توضیح می‌دهد.
اکتبر 11, 2022 · 3 دقیقه · فرحان رضا