فارسی

ایجاد و خواندن Shapefile در سی شارپ

به عنوان یک توسعه دهنده سی شارپ، می توانید به راحتی شکل فایل را به صورت برنامه ریزی شده ایجاد کنید. می توانید ویژگی هایی را به یک فایل شیپ موجود اضافه کنید و شکل فایل را در برنامه های NET خود بخوانید. در این مقاله با نحوه ایجاد و خواندن shapefile در سی شارپ آشنا می شوید.
ژوئیهٔ 7, 2022 · 6 دقیقه · مزمل خان