فارسی

تبدیل HTML به PDF C# با NET API

سناریوهای مختلفی برای انجام تبدیل HTML به PDF وجود دارد. به عنوان مثال، ممکن است بخواهید یک صفحه وب را از داخل برنامه خود به PDF تبدیل کنید یا ممکن است لازم باشد PDF را از محتوای یک ویرایشگر HTML WYSIWYG تولید کنید. سناریوی دیگر می تواند تبدیل صفحه HTML از یک URL خاص به PDF باشد. برای مقابله با چنین مواردی با نحوه تبدیل HTML به PDF در سی شارپ آشنا می شوید. محتوای HTML می تواند یک فایل html. یا یک صفحه وب از یک URL باشد.
فوریهٔ 28, 2020 · 5 دقیقه · عثمان عزیز