فارسی

IFC را با استفاده از جاوا به تصویر JPG یا PNG تبدیل کنید

فایل های IFC برای مدل سازی ساختمان های مختلف برای اهداف ساخت و ساز استفاده می شود. در شرایط خاص، ممکن است بخواهید یک فایل IFC را به یک تصویر JPG یا PNG تبدیل کنید تا مدل را در سیستم عامل های مختلف نمایش دهید. این مقاله نحوه تبدیل فایل IFC به تصویر را با استفاده از جاوا توضیح می دهد.
اکتبر 2, 2021 · 3 دقیقه · فرحان رضا