فارسی

ایجاد، بارگذاری، پر کردن و ترسیم بیت مپ در سی شارپ

بیت مپ برای ایجاد و ذخیره گرافیک کامپیوتری استفاده می شود. شما می توانید به راحتی Bitmap در سی شارپ با Aspose.Drawing برای NET API ایجاد کنید. در این مقاله با نحوه ایجاد یک بیت مپ جدید در سی شارپ آشنا می شوید. این مقاله همچنین نحوه بارگذاری یک تصویر در بیت مپ یا ترسیم گرافیک در یک بیت مپ با استفاده از سی شارپ را نشان می دهد.
اوت 16, 2022 · 10 دقیقه · مزمل خان