فارسی

تبدیل تصویر به سند Word (DOCX) با OCR با استفاده از C#

شما می توانید یک تصویر حاوی متن را با استفاده از سی شارپ به یک سند word قابل ویرایش (DOCX) تبدیل کنید. به عنوان مثال، شما باید یک تصویر گرفته شده از یک اسکنر یا یک دوربین را به یک سند قابل ویرایش تبدیل کنید، سپس باید OCR را روی تصویر ورودی انجام دهید. شما می توانید از طریق جزئیات بیشتر در بخش های زیر مراجعه کنید.
مهٔ 19, 2021 · 4 دقیقه · فرحان رضا