فارسی

ایجاد یا پر کردن فرم HTML با دکمه ارسال با استفاده از سی شارپ

فرم های HTML اغلب برای دریافت ورودی از کاربران استفاده می شود. می توانید فیلدهای فرم های مختلف حاوی چک باکس، متن، رادیو و دکمه ارسال را برای ورودی پر کنید. شما می توانید فرم HTML را به صورت برنامه نویسی با استفاده از زبان C# ایجاد یا پر کنید.
مارس 30, 2021 · 7 دقیقه · فرحان رضا