فارسی

Aspose.Words برای دات نت 20.3 منتشر شد!

در این ماه ما موفق به ارائه 72 بهبود و اصلاح شدیم که شامل 18 مشکل پشتیبانی سازمانی و اولویت‌دار می‌شود. در مجموع، 110 مشکل در آخرین نسخه Aspose.Words برای دات نت پردازش شده است. به روز رسانی برای Xamarin Platform با شروع Aspose.Words 20.3، پشتیبانی Xamarin تغییر می کند. در نسخه های قبلی، ما DLL های جداگانه ای را برای Xamarin.Android، Xamarin.Mac و Xamarin.iOS ارائه کردیم. اکنون توسعه دهندگان Xamarin می توانند از Aspose.
مارس 10, 2020 · 2 دقیقه · آندری نوسکوف