فارسی

شیب، شبکه یا اشیاء شفاف را در فایل XPS با C++ وارد کنید

از فایل های XPS می توان برای نمایش اطلاعات بصری زیادی استفاده کرد. آنها از متن، تصاویر، شفافیت اشیا، شبکه‌ها، گرادیان‌ها و بسیاری ویژگی‌های دیگر پشتیبانی می‌کنند. می‌توانید شیب‌ها، شبکه‌ها و اشیاء شفاف را بر اساس نیاز خود در فایل‌های XPS اضافه کنید. در این مقاله به بررسی جزئیات این ویژگی ها به همراه مثال ها و موارد استفاده مختلف خواهیم پرداخت.
دسامبر 30, 2020 · 8 دقیقه · فرحان رضا