فارسی

اضافه کردن یا به روز رسانی هایپرلینک ها در PDF با استفاده از C#.NET

PDF یک فرمت سند غنی از ویژگی است که از طیف وسیعی از عناصر از جمله حاشیه نویسی، رسانه، فرم ها و غیره پشتیبانی می کند. هایپرلینک عنصر مهمی است که برای پیمایش در PDF، از یک PDF به PDF دیگر، به یک صفحه وب و غیره استفاده می شود. در حین تولید اسناد PDF به صورت برنامه ریزی شده، ممکن است اغلب نیاز به درج هایپرلینک داشته باشید. بر همین اساس در این مقاله با نحوه افزودن و به روز رسانی هایپرلینک ها در فایل های PDF در C# .NET آشنا می شوید.
مهٔ 31, 2022 · 6 دقیقه · عثمان عزیز