فارسی

اضافه کردن تصویر به OneNote در سی شارپ

به عنوان یک توسعه دهنده دات نت، می توانید به راحتی تصاویر را به صورت برنامه ریزی شده به اسناد OneNote اضافه کنید. با Aspose.Note API می توانید تصاویر را در یک سند OneNote جدید یا یک سند موجود قرار دهید. در این مقاله نحوه اضافه کردن تصویر به OneNote در سی شارپ را خواهید آموخت.
سپتامبر 26, 2022 · 5 دقیقه · مزمل خان