فارسی

درج متن یا تصویر در XPS با استفاده از C#

فایل‌های XPS حاوی اطلاعات طرح‌بندی صفحه ثابت از جمله اطلاعات طرح‌بندی، ظاهر و چاپ یک سند هستند. می توانید متن یا تصویری را به صورت برنامه نویسی در سی شارپ در یک فایل XPS وارد کنید.
آوریل 15, 2022 · 4 دقیقه · فرحان رضا