فارسی

اضافه کردن تصویر به OneNote در جاوا

می توانید به راحتی تصاویر را به اسناد OneNote اضافه کنید، تصاویر یا عکس ها را به صورت برنامه ریزی شده درج کنید. با Aspose.Note for Java API می توانید تصاویر را در یک سند OneNote جدید یا در یک سند موجود قرار دهید. در این مقاله نحوه افزودن تصویر به OneNote در جاوا را خواهید آموخت.
اکتبر 27, 2022 · 6 دقیقه · مزمل خان