فارسی

درج جدول در اسناد Word (DOC/DOCX) با استفاده از C++

با استفاده از Aspose.Words برای C++ API، می توانید جداول را در یک سند word وارد کنید. می‌توانید API را با دانلود آن از نسخه‌های جدید یا از طریق گالری NuGet پیکربندی کنید. هنگامی که به درستی پیکربندی شد، می‌توانید به سادگی از روش‌ها، ویژگی‌ها و کلاس‌های آشکار شده توسط API استفاده کنید تا از چند فراخوان ساده API برای ایجاد، ویرایش یا دستکاری اسناد Microsoft Word مانند فایل‌های DOCX یا DOC استفاده شود.
سپتامبر 20, 2020 · 9 دقیقه · فرحان رضا