فارسی

محافظت و عدم محافظت از فایل های اکسل در جاوا

فایل های اکسل برای ذخیره داده های کوچک و همچنین بزرگ در قالب سطر و ستون استفاده می شود. در کنار ذخیره سازی داده ها، می توانید عملیات دیگری مانند محاسبات و تجزیه و تحلیل داده ها را با استفاده از نمودارها و نمودارها انجام دهید. از آنجایی که داده ها ارزش محافظت دارند، MS Excel به شما امکان می دهد از فایل های اکسل محافظت کنید. این مقاله نحوه خودکارسازی حفاظت از فایل‌های MS Excel را به صورت برنامه‌نویسی پوشش می‌دهد. به ویژه، شما یاد خواهید گرفت که چگونه با استفاده از جاوا از فایل‌های اکسل محافظت کرده و از آنها محافظت کنید.
ژانویهٔ 11, 2021 · 5 دقیقه · عثمان عزیز