فارسی

یک سند Word را به عنوان ایمیل در جاوا ارسال کنید

در بیشتر موارد، ایمیل‌ها در قالبی با قالب‌بندی مناسب و به دنبال یک الگوی خاص ارسال می‌شوند. با این حال، ویرایشگرهای ایمیل مختلف گزینه های قالب بندی پیشرفته را ارائه نمی دهند. در چنین مواقعی می توانید پیامی را در سند Word ایجاد کنید و از آن به عنوان متن ایمیل استفاده کنید. در این مقاله، نحوه ارسال یک سند MS Word را به عنوان بدنه ایمیل با استفاده از جاوا یاد خواهید گرفت.
آوریل 26, 2021 · 3 دقیقه · عثمان عزیز