فارسی

تنظیم خودکار سطرها و ستون ها در اکسل در جاوا

هنگام تولید و پردازش صفحات گسترده اکسل به صورت برنامه ای، ممکن است لازم باشد این ویژگی را به صورت پویا فعال کنید. برای دستیابی به آن، این مقاله نحوه تنظیم خودکار ردیف‌ها و ستون‌ها را در فایل‌های اکسل در جاوا نشان می‌دهد.
سپتامبر 27, 2022 · 4 دقیقه · عثمان عزیز

XLSX را به JSON در جاوا تبدیل کنید

فایل های XLSX به شدت برای ذخیره سازی داده های کوچک یا بزرگ استفاده می شوند. همچنین می توانید با انجام عملیات های مختلف داده ها را پردازش و دستکاری کنید. با این حال، در موارد خاص، شما باید داده های Excel را به فرمت JSON تبدیل کنید، مانند برنامه های وب. برای انجام این تبدیل به صورت برنامه نویسی، این مقاله نحوه تبدیل یک فایل اکسل XLSX را به JSON در جاوا نشان می دهد.
ژوئیهٔ 28, 2022 · 3 دقیقه · عثمان عزیز

تبدیل اکسل XLSX به CSV در جاوا

فایل‌های XLSX معمولاً برای ذخیره داده‌ها در قالب ردیف و ستون استفاده می‌شوند. با این حال، هنگام پردازش داده ها، اغلب نیاز دارید که فایل های XLSX را به فرمت CSV (مقادیر جدا شده با کاما) تبدیل کنید. برای انجام این تبدیل به صورت برنامه ای، این مقاله نحوه تبدیل Excel XLSX به CSV در جاوا را نشان می دهد.
ژوئیهٔ 26, 2022 · 3 دقیقه · عثمان عزیز

تبدیل اکسل XLS به CSV در جاوا

فایل‌های XLS معمولاً برای ذخیره داده‌ها در قالب ردیف و ستون استفاده می‌شوند. با این حال، هنگام پردازش داده ها، اغلب نیاز دارید که فایل های XLS را به فرمت CSV (مقادیر جدا شده با کاما) تبدیل کنید. برای انجام این تبدیل به صورت برنامه ای، این مقاله نحوه تبدیل Excel XLS به CSV در جاوا را نشان می دهد.
ژوئن 15, 2022 · 3 دقیقه · عثمان عزیز

تبدیل فایل های XLS/XLSX به JSON در جاوا

فایل های XLS یا XLSX به شدت برای ذخیره سازی داده های کوچک یا بزرگ استفاده می شوند. همچنین می توانید با انجام عملیات های مختلف داده ها را پردازش و دستکاری کنید. با این حال، در موارد خاص، شما باید داده های Excel را به فرمت JSON تبدیل کنید، مانند برنامه های وب. برای انجام این تبدیل به صورت برنامه‌ای، این مقاله نحوه تبدیل یک فایل اکسل XLS یا XLSX را به JSON در جاوا نشان می‌دهد.
ژوئن 15, 2022 · 2 دقیقه · عثمان عزیز

تبدیل فایل های JSON به XLS/XLSX در جاوا

فایل های JSON به طور گسترده ای برای نگهداری و اشتراک گذاری داده ها استفاده می شوند. اغلب، فایل‌های JSON برای وارد کردن یا صادر کردن داده‌ها در برنامه‌های کاربردی وب، دسکتاپ یا تلفن همراه استفاده می‌شوند. در موارد خاص، باید داده های JSON دریافتی را به صورت برنامه نویسی به فرمت XLS یا XLSX تبدیل کنید. برای دستیابی به آن، این مقاله نحوه تبدیل یک فایل JSON به Excel XLS یا XLSX در جاوا را پوشش می دهد.
ژوئن 14, 2022 · 2 دقیقه · عثمان عزیز