فارسی

تبدیل فایل پروژه (MPP) به PDF به صورت برنامه نویسی در جاوا

فایل های پروژه مایکروسافت (MPP) برای کارهای مختلف مدیریت پروژه مانند ردیابی و سازماندهی پروژه ها استفاده می شود. شما می توانید فایل های MPP را با استفاده از جاوا به اسناد PDF تبدیل کنید. بخش های زیر به تفصیل تبدیل فایل MPP را توضیح می دهند:
آوریل 26, 2021 · 4 دقیقه · فرحان رضا