فارسی

تبدیل OBJ به 3DS در جاوا

فایل های OBJ حاوی چهره های چند ضلعی، نقشه های بافت و سایر اطلاعات در مورد اشیاء سه بعدی هستند. در حالی که از فایل های 3DS برای ذخیره داده های مش و اطلاعات مواد همراه با سایر داده ها استفاده می شود. گاهی اوقات، ممکن است لازم باشد یک فایل OBJ را به فرمت 3DS تبدیل کنید. برای چنین الزاماتی، این مقاله نحوه تبدیل یک فایل OBJ به یک فایل 3DS را به صورت برنامه نویسی در جاوا پوشش می دهد.
اوت 1, 2022 · 2 دقیقه · فرحان رضا