فارسی

تبدیل فایل های PDF به HTML در جاوا

ممکن است اغلب لازم باشد یک فایل PDF را به HTML تبدیل کنید تا آن را در یک صفحه وب جاسازی کنید. به منظور انجام این تبدیل به صورت برنامه ای، این مقاله نحوه تبدیل یک فایل PDF به HTML با استفاده از جاوا را پوشش می دهد. علاوه بر این، یاد خواهید گرفت که چگونه از گزینه های اضافی برای سفارشی کردن تبدیل PDF به HTML استفاده کنید.
ژوئن 8, 2021 · 3 دقیقه · عثمان عزیز