فارسی

تبدیل تصاویر PNG به JPG در جاوا

در سناریوهای مختلف، ممکن است نیاز به کاهش اندازه تصاویر PNG داشته باشید. در چنین مواردی، تبدیل PNG به JPG معمولاً انجام می شود. برای خودکارسازی این تبدیل از داخل برنامه‌های جاوا، این مقاله نحوه تبدیل یک تصویر PNG به JPG را به صورت برنامه‌نویسی در جاوا نشان می‌دهد.
نوامبر 15, 2021 · 3 دقیقه · عثمان عزیز