فارسی

جستجوی متن در DWG Drawing با استفاده از جاوا

فایل‌های DWG نقشه‌های CAD حاوی داده‌های تصویر برداری و متادیتا هستند که با کدگذاری باینری نوشته شده‌اند. در برخی موارد، ممکن است بخواهید متن را در فایل DWG جستجو کنید. به دنبال چنین الزاماتی، این مقاله نحوه جستجوی متن در فایل DWG به صورت برنامه‌نویسی با استفاده از جاوا را پوشش می‌دهد.
نوامبر 7, 2022 · 3 دقیقه · فرحان رضا