فارسی

تبدیل STL به USDZ فایل در جاوا

یک فایل STL هندسه سطح اشیاء سه بعدی را توصیف می کند و معمولاً از چاپ سه بعدی، نمونه سازی سریع و غیره استفاده می شود. در حالی که فایل های USDZ برای استفاده در سناریوهای واقعیت افزوده محبوب می شوند. آنها آرشیوهای ZIP فشرده نشده ای هستند که حاوی اطلاعات توصیف صحنه جهانی هستند. در موارد خاص، ممکن است لازم باشد یک فایل STL را به فرمت USDZ تبدیل کنید.
آوریل 27, 2022 · 2 دقیقه · فرحان رضا