فارسی

تبدیل Word به JSON در جاوا

در موارد خاص، باید محتوای یک سند Word را به صورت برنامه‌نویسی به فایل JSON صادر کنید. برای دستیابی به آن، این مقاله یک راهنمای ساده در مورد نحوه تبدیل متن در یک سند Word به فرمت JSON از داخل برنامه های جاوا ارائه می دهد. همچنین یاد خواهید گرفت که چگونه اسناد Word محافظت شده را به صورت برنامه نویسی به JSON تبدیل کنید. پس بیایید به تبدیل Word به JSON در جاوا ادامه دهیم.
اوت 1, 2022 · 4 دقیقه · عثمان عزیز