فارسی

XLSX را به JSON در جاوا تبدیل کنید

فایل های XLSX به شدت برای ذخیره سازی داده های کوچک یا بزرگ استفاده می شوند. همچنین می توانید با انجام عملیات های مختلف داده ها را پردازش و دستکاری کنید. با این حال، در موارد خاص، شما باید داده های Excel را به فرمت JSON تبدیل کنید، مانند برنامه های وب. برای انجام این تبدیل به صورت برنامه نویسی، این مقاله نحوه تبدیل یک فایل اکسل XLSX را به JSON در جاوا نشان می دهد.
ژوئیهٔ 28, 2022 · 3 دقیقه · عثمان عزیز