فارسی

با استفاده از جاوا تصاویر را به PDF تبدیل کنید

PDF به یک فرمت جهانی برای به اشتراک گذاری اسناد از طریق اینترنت تبدیل شده است. بنابراین، فرمت های مختلف فایل های دیگر قبل از مبادله به PDF تبدیل می شوند. یکی از تبدیل های محبوب تصویر به PDF است که ممکن است شامل PNG به PDF، JPEG به PDF، BMP به PDF و غیره باشد. بنابراین، این مقاله به نحوه تبدیل تصاویر به PDF با استفاده از جاوا می پردازد.
آوریل 14, 2021 · 3 دقیقه · عثمان عزیز