فارسی

تبدیل JPG به DOC در C#.NET

JPG یکی از فرمت های تصویری رایج است. فرمت JPG از فشرده سازی با اتلاف پشتیبانی می کند که حجم فایل تصاویر را کاهش می دهد. ممکن است موردی وجود داشته باشد که شما نیاز به وارد کردن یک تصویر JPG به Word DOC از داخل برنامه های NET خود داشته باشید. همچنین، ممکن است دسته ای از تصاویر JPG دریافت کنید که باید آنها را به یک سند DOC تبدیل کنید. برای دستیابی به آن، این مقاله نحوه تبدیل تصاویر JPG به DOC در C#.NET را نشان می دهد.
ژوئیهٔ 25, 2022 · 3 دقیقه · عثمان عزیز