فارسی

تبدیل JPG به DOCX در C#.NET

JPG یکی از فرمت های تصویری است که این روزها رایج است. فرمت JPG از فشرده سازی با اتلاف پشتیبانی می کند که حجم فایل تصاویر را کاهش می دهد. ممکن است موردی وجود داشته باشد که شما نیاز دارید یک تصویر JPG را از داخل برنامه های دات نت خود به Word DOCX وارد کنید. همچنین، ممکن است دسته ای از تصاویر JPG دریافت کنید که باید آنها را به یک سند DOCX تبدیل کنید. برای دستیابی به آن، این مقاله نحوه تبدیل تصاویر JPG به DOCX در C#.NET را نشان می دهد.
ژوئیهٔ 25, 2022 · 3 دقیقه · عثمان عزیز