فارسی

تبدیل JPG به Word با OCR در سی شارپ

OCR را روی تصاویر JPG انجام دهید و متن استخراج شده را به سند Word تبدیل کنید. یاد بگیرید که چگونه تبدیل JPG به Word خود را با OCR در سی شارپ توسعه دهید.
مهٔ 18, 2023 · 4 دقیقه · مزمل خان