فارسی

تبدیل JPG به Word در C#.NET

JPG یکی از فرمت های تصویری رایج است. فرمت JPG از فشرده سازی با اتلاف پشتیبانی می کند که حجم فایل تصاویر را کاهش می دهد. ممکن است موردی وجود داشته باشد که شما نیاز داشته باشید یک تصویر JPG را از داخل برنامه های دات نت خود به سند Word وارد کنید. همچنین، ممکن است دسته ای از تصاویر JPG را دریافت کنید که باید آنها را به یک سند Word تبدیل کنید. برای دستیابی به آن، این مقاله نحوه تبدیل تصاویر JPG به Word در C#.NET را نشان می دهد.
ژوئیهٔ 29, 2022 · 3 دقیقه · عثمان عزیز