فارسی

JSON را در Node.js به CSV تبدیل کنید

فایل های JSON به طور گسترده ای برای انتقال داده ها بین برنامه های مختلف استفاده می شود. از طرف دیگر، CSV نیز یک فرمت رایج برای ذخیره داده ها در قالب جدا شده با کاما است. در موارد خاص، ممکن است لازم باشد داده‌ها را از فایل‌های JSON به CSV وارد کنید. برای چنین مواردی، این مقاله نحوه تبدیل داده‌های JSON به CSV را با استفاده از Node.js با برنامه‌نویسی پوشش می‌دهد.
سپتامبر 7, 2021 · 3 دقیقه · عثمان عزیز