فارسی

تبدیل JSON به اکسل در پایتون

MS Excel یک برنامه غنی از ویژگی است که به شما امکان می دهد داده ها را به شکل جدولی نگهداری و سازماندهی کنید. علاوه بر این، به شما امکان می دهد داده ها را در چندین کاربرگ ذخیره کنید. علاوه بر سازماندهی داده ها، می توانید مرتب سازی، ترسیم نمودار، محاسبات ریاضی و غیره را انجام دهید. از سوی دیگر، JSON یک فرمت پرکاربرد برای ذخیره و انتقال داده ها در قالب جفت های کلید-مقدار است. در موارد خاص، ممکن است لازم باشد داده ها را از فایل های JSON به کاربرگ های اکسل به صورت برنامه ریزی شده وارد کنید. مطابق با آن، این مقاله نحوه تبدیل داده های JSON به اکسل XLSX/XLS با استفاده از پایتون را پوشش می دهد.
اکتبر 1, 2021 · 4 دقیقه · عثمان عزیز