فارسی

تبدیل KML به GeoJSON و GeoJSON به KML با استفاده از C#

ممکن است شرایطی وجود داشته باشد که لازم باشد فایل های KML را به فرمت GeoJSON یا برعکس تبدیل کنید. برای چنین مواردی در این مقاله نحوه تبدیل فایل های KML به فرمت GeoJSON و فایل های GeoJSON به فرمت KML با استفاده از سی شارپ به شما آموزش داده می شود.
نوامبر 18, 2021 · 3 دقیقه · محمد احمد