فارسی

تبدیل LAT LONG به UTM در سی شارپ

سیستم مختصات Universal Transverse Mercator (UTM) یک سیستم مختصات پیش بینی شده است که برای نشان دادن مکان های روی سطح زمین استفاده می شود. در این پست وبلاگ، نحوه تبدیل مختصات LAT LONG به مختصات UTM در سی شارپ را به شما نشان خواهیم داد.
سپتامبر 6, 2023 · 4 دقیقه · مزمل خان