فارسی

تبدیل فایل HTML به PDF در لینوکس در NET

فایل های HTML به طور گسترده در اینترنت استفاده می شوند. در موارد مختلف، شما باید فایل های HTML را به اسناد PDF تبدیل کنید. بر این اساس، این مقاله نحوه تبدیل یک فایل HTML به سند PDF در لینوکس در دات نت را پوشش می دهد.
نوامبر 11, 2021 · 2 دقیقه · فرحان رضا