فارسی

ایجاد و دستکاری جداول در پاورپوینت با استفاده از سی شارپ

جداول برای چیدمان داده ها به صورت سطر و ستون استفاده می شود. علاوه بر این، آنها داده ها را سازماندهی و خلاصه می کنند تا بتوان آنها را به راحتی مشاهده و تجزیه و تحلیل کرد. MS PowerPoint همچنین به شما امکان درج جداول در ارائه ها را می دهد. بر این اساس، این مقاله به نحوه ایجاد و دستکاری جداول در ارائه های پاورپوینت با استفاده از سی شارپ می پردازد.
اوت 23, 2021 · 7 دقیقه · عثمان عزیز