فارسی

ابزار Magic Wand برای جاوا

Aspose.Imaging برای جاوا ابزار Magic Wand را ارائه می دهد که امکان انتخاب دقیق و کارآمد مناطق در یک تصویر بر اساس شباهت رنگ را فراهم می کند. در این پست وبلاگ، نحوه استفاده از ابزار Magic Wand بر روی یک تصویر در جاوا را بررسی خواهیم کرد.
نوامبر 13, 2023 · 4 دقیقه · عثمان عزیز